Co je Návrh ve formě OOP?

Výsledný Návrh ve formě OOP byla podoba Návrhu, kterou byl předložen k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Brna na jeho jednání konané dne 21. 6. 2022, přičemž to v souladu s ust. § 54 odst. 3 stavebního zákona, nesouhlasilo s předloženým Návrhem nebo s výsledky jeho projednání, a proto vrátilo předložený Návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání.

Kdo vytvořil výsledný Návrh?

Titulní strana OOP

VÝROK
Textová část
Grafická část

ODŮVODNĚNÍ
Textová část
Grafická část

Poučení

Seznam zkratek a vysvětlivek k Příloze č. 4 a k Příloze č. 5


Pro úplnost je přiložena také tzv. SEA, která ovšem není součástí Opatření obecné povahy