Určeno pro zpracovatele ÚPP a ÚPD – pro zpracování regulačních plánů a v přiměřeném rozsahu také pro zpracování územních studií.

DOKUMENTACE