K čemu metodika slouží?

Metodika je určena pro zpracovatele ÚPP a ÚPD – pro zpracování regulačních plánů a v přiměřeném rozsahu také pro zpracování územních studií.


DOKUMENTACE