Právní analýzy zadané vedením města Brna – rok 2022

Město Brno si v roce 2022 zadalo zpracování právních analýz s cílem posouzení nového ÚPmB jako celku a samostatně dle položených konkrétních otázek.

Dopisy primátorce města Brna k připravovanému ÚPmBrok 2022

Primátorce města Brna byly v lednu roku 2022 adresovány dva dopisy od zástupců městských částí, kteří vznesli otázky k novému ÚPmB a žádali o nezávislé externí odborné posouzení.

Na základě těchto dopisů si město Brno zadalo zpracování dvou expertních právních analýz zaslaných otázek.

Právní analýzy k dalšímu postupu pořizování po I. opakovaném veřejném projednání – rok 2021

Město Brno si v roce 2021 zadalo zpracování právních analýz s cílem posouzení charakteru úpravy návrhu nového územního plánu města Brna v otázce rozvojové lokality V-2 nazvané Městská nemocnice.

Právní analýzy k dalšímu postupu pořizování po fázi Konceptu – rok 2017

Město Brno si v roce 2017 zadalo zpracování právních analýz s cílem vyhodnotit varianty (scénáře) dalšího postupu a navrhnout nejvhodnější postup pořízení nového Územního plánu města Brna z hlediska co nejvyšší právní jistoty, stability a rychlosti pořízení.