Právní analýzy zadané vedením města Brna – rok 2022

Město Brno si v roce 2022 zadalo zpracování právních analýz s cílem posouzení nového ÚPmB jako celku a samostatně dle položených konkrétních otázek.

Se zněním právních analýz se můžete seznámit níže

Právní analýza – KVB advokátní kancelář, s.r.o.

Právní analýza – Frank Bold Advokáti, s.r.o.


Dopisy primátorce města Brna k připravovanému ÚPmBrok 2022

Primátorce města Brna byly v lednu roku 2022 adresovány dva dopisy od zástupců městských částí, kteří vznesli otázky k novému ÚPmB a žádali o nezávislé externí odborné posouzení.

Na základě těchto dopisů si město Brno zadalo zpracování dvou expertních právních analýz zaslaných otázek.

Se zněním dopisů se můžete seznámit níže

Dopis zástupců osmi městských částí

Dopis starosty městské části Brno-Ořešín

Se zněním právních analýz se můžete seznámit níže

Právní analýza – Mgr. Ing. Ján Bahýľ

Právní analýza – Frank Bold Advokáti, s.r.o.


Právní analýzy k dalšímu postupu pořizování po I. opakovaném veřejném projednání – rok 2021

Město Brno si v roce 2021 zadalo zpracování právních analýz s cílem posouzení charakteru úpravy návrhu nového územního plánu města Brna v otázce rozvojové lokality V-2 nazvané Městská nemocnice.

Se zněním právních analýz se můžete seznámit níže

Právní analýza – Mgr. Ing. Ján Bahýľ

Právní analýza – Frank Bold Advokáti, s.r.o.


Právní analýzy k dalšímu postupu pořizování po fázi Konceptu – rok 2017

Město Brno si v roce 2017 zadalo zpracování právních analýz s cílem vyhodnotit varianty (scénáře) dalšího postupu a navrhnout nejvhodnější postup pořízení nového Územního plánu města Brna z hlediska co nejvyšší právní jistoty, stability a rychlosti pořízení.

Se zněním právních analýz se můžete seznámit níže

Právní analýza – JUDr., PhDr. Jiří Plos

Právní analýza – Frank Bold advokáti, s. r. o.

Právní analýza – Havel, Holásek & Partners, s.r.o.

Právní analýza – KVB advokátní kancelář, s. r. o.