Co je územní studie?

Dokumentace, která navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů v konkrétním území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat jeho využití a uspořádání.

K čemu územní studie slouží?

Územní studie, která je v souladu s Územním plánem, slouží jako neopomenutelný nezávazný podklad pro rozhodování v území.

Územní studie, která navrhuje odlišné využití území než-li Územní plán, slouží jako podklad pro pořízení jeho změny.

Kde se mohu s územními studiemi seznámit a podle jakého klíče jsou seřazeny?

S jednotlivými územními studiemi se můžete seznámit v jednotlivých záložkách rozdělených podle obvodů Centrálního stavebního úřadu.