Město Brno má dlouholetou tradici kvalitních územních plánů.

Územní plán má Brno nepřetržitě od poloviny 19. století, to je více než 150 let plánovaného územního rozvoje města.

Územní plány Brna v poválečném období se vyznačují především dlouhodobou kontinuitou stěžejních rozvojových záměrů.

Plán brněnské pevnosti

Brno s předměstími a okolní krajinou 

Projekt pro rozšíření vnitřního města Brna 

Situační plán města Brna

( Archiv města Brna, fond U 9 Sbírka map, plánů a technických výkresů)

Plán Brna – vnitřní město

( Archiv města Brna, fond U 9 Sbírka map, plánů a technických výkresů)

Projekt „Urbs Bruna“ pro regulaci města Brna

Projekt „Urbs Bruna“ pro regulaci města Brna – IV

( Archiv města Brna, fond U 9 Sbírka map, plánů a technických výkresů)

Projekt „Urbs Bruna“ pro regulaci města Brna – V

( Archiv města Brna, fond U 9 Sbírka map, plánů a technických výkresů)

Regulační plán Brna 

Plán města Brna 

(Archiv města Brna, fond U 9 Sbírka map, plánů a technických výkresů)

Přehledný plán Brna – pro regulaci města

(Archiv města Brna, fond U 9 Sbírka map, plánů a technických výkresů)

Plán pro regulaci města – plán bližší zájmové oblasti brněnské

(Archiv města Brna, fond U 9 Sbírka map, plánů a technických výkresů)

Regulační a zastavovací plán města Brna 

Plán regionální obnovy zemského hlavního města Brna 

Směrný plán města Brna 

Směrný plán města Brna

Směrný územní plán Brno 

Územní plán města Brna