Město Brno má dlouholetou tradici kvalitních územních plánů.

Územní plán má Brno nepřetržitě od poloviny 19. století, to je více než 150 let plánovaného územního rozvoje města.

Územní plány Brna v poválečném období se vyznačují především dlouhodobou kontinuitou stěžejních rozvojových záměrů.

Plán brněnské pevnosti

Brno s předměstími a okolní krajinou 

Projekt pro rozšíření vnitřního města Brna 

Generální regulační plán Brna 

Regulační plán Brna 

Regulační a zastavovací plán města Brna 

Plán regionální obnovy zemského hlavního města Brna 

Směrný plán města Brna 

Směrný plán města Brna

Směrný územní plán Brno 

Územní plán města Brna