Co je upravený NÁVRH?

Původní návrh byl zpracován na základě pokynů, které v roce 2018 schválilo Zastupitelstvo města Brna. Po veřejném projednání z léta 2020 byl upraven na základě uplatněných připomínek a námitek.

Záznamy veřejných projednání


VÝROK
Textová část
Grafická část

ODŮVODNĚNÍ
Textová část
Grafická část

Vyhodnocení vlivů ÚPmB na udržitelný rozvoj území


Kompletní dokumentace ke stažení (.zip soubor)