Co je upravený NÁVRH?

upravený Návrh územního plánu je výsledným řešením koncepce rozvoje města.

Původní návrh byl zpracován na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. Následně byl upraven na základě vyhodnocení výsledků veřejných projednání konaných v červnu roku 2020 Odborem územního plánování a rozvoje MMB a radním pro územní plánování RNDr. Filipem Chvátalem, Ph.D., po konzultaci s Kanceláří architekta města Brna, p.o., tj. byly zapracovány vybrané úpravy plynoucí z uplatněných podání vůči Návrhu.

ZPRACOVATEL

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace


PRO VEŘEJNOST

Interaktivní prohlížení

Aplikace pro interaktivní prohlížení slouží pouze jako pomocný nástroj pro snadnější orientaci ve výkresové části. Platné znění upraveného NÁVRHU připravovaného ÚPmB je ke stažení níže.

Aplikace obsahuje nově tzv. “funkci prolínání”, kdy si lze zobrazit a porovnat výkresy z let 2020 a 2021.

DOKUMENTACE

Veřejná vyhláška

Záznamy veřejných projednání

VÝROK
ODŮVODNĚNÍ

Vyhodnocení vlivů změny ÚPmB na udržitelný rozvoj území


Kompletní dokumentace ke stažení (.zip soubor)