Co je územní plán?

Dokumentace, která stanovuje základní koncepci rozvoje a uspořádání města. Určuje, kde mají vzniknout nové stavby, ulice i čtvrti a k jakému účelu mají plochy sloužit – zda to má být bydlení, komerční prostory nebo třeba park. Zajišťuje, aby na rozvoj města byla připravená i veřejná infrastruktura.

K čemu územní plán slouží?

Územní plán je základní rozvojový a koncepční dokument města určující jeho rozvoj.

Je závaznou dokumentací pro rozhodování v území, a dále je závazný pro pořízení a vydání regulačních plánů .

Jak dlouho má město územní plán?

Územní plán má Brno nepřetržitě více než 150 let, přičemž jeho aktuální územní plán byl vydán v roce 1994. S historií územního plánování města Brna se můžete seznámit na podstránce: Historie územního plánování města Brna.

Územní plán města Brna, včetně všech jeho vydaných změn a dokladů o jeho pořizování, je v souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), uložen a do dokumentace je možné v úředních hodinách nahlížet na Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno.