S jednotlivými regulačními plány se můžete seznámit níže

Základní informace

Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.

schváleno: r. 1998, zpracovatelé: Ing. arch Šrubař, Ing. arch. Klement, Ing. arch. Rusín, Ing. arch. Wahla

Úplné znění  k datu 11. 11. 2010.


S regulačním plánem se můžete seznámit níže

DOKUMENTACE


Doplňující informace

Základní informace

Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.

schváleno: r. 1998 , zpracovatel: Ing. arch. Balabánová

Úplné znění k datu 11. 11. 2010.


S regulačním plánem se můžete seznámit níže

DOKUMENTACE


Doplňující informace

Základní informace

Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.

schváleno: r. 1999, zpracovatel: IN AD, spol. s r. o.

Úplné znění k 4. 5. 2022 (záznam o zpracování Úplného znění ).


S regulačním plánem se můžete seznámit níže

DOKUMENTACE


Doplňující informace

Úpravy směrné části

SRP 5/08, SRP 6/08, SRP 5/10, SRP 3/11, SRP 4/11, SRP 5/11, SRP 6/11, SRP 7/11, SRP 1/12, SRP 2/12, SRP 4/12, SRP 1/13, SRP 1/14, SRP 2/14, SRP 4/14, SRP 5/14, SRP 6/14, SRP 1/15, SRP 1/17, SRP 2/18, SRP 1/19, SRP 2/19, SRP 5/19, SRP 2/20, SRP 3/20, SRP 4/20 , SRP 5/20 , SRP 6/20 , SRP 2/21 , SRP 3/21 , SRP 4/21, SRP 8/21, SRP 12/21, SRP 3/22

Změny RP

RP MPR 1/18 (zpracovatel romangale s.r.o.) – Opatření obecné povahy č. 9/2020

RP2/16/Z, RP3/16/Z, RP8/16/Z, RP9/16/Z, RP19/16/Z, RP27/16/Lok15/Z, RP34/16/Z ( zpracovatel romangale s.r.o.) – Opatření obecné povahy č. 15/2020

Základní informace

Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.

schváleno: r. 1997, zpracovatel: URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN, spol. s r. o.

Úplné znění k datu 11. 11. 2010.


S regulačním plánem se můžete seznámit níže

DOKUMENTACE

 • Textová část
 • Grafická část
  • Komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádání zóny – regulační plán – mapové listy dle  kladu mapových listů (136.7 kB, Adobe Acrobat dokument)
   • 11/1 (25.1 kB, Adobe Acrobat dokument)
   • 11/2 (18.7 kB, Adobe Acrobat dokument)  
   • 11/3 (285.8 kB, Adobe Acrobat dokument)  
   • 11/4 (79.3 kB, Adobe Acrobat dokument)  
   • 18/1 (735.9 kB, Adobe Acrobat dokument)  
   • 18/2  (237.9 kB, Adobe Acrobat dokument) 
   • 18/3 (118 kB, Adobe Acrobat dokument)     
   • 18/4 (25 kB, Adobe Acrobat dokument) 
  • Legenda Komplexního návrhu funkčního a prostorového uspořádání zóny (4.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

Doplňující informace

Základní informace

Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.

schváleno: r. 2000, zpracovatel: Kovoprojekta Brno a.s.

Úplné znění k datu 22. 12. 2006.


S regulačním plánem se můžete seznámit níže

DOKUMENTACE

Základní informace

Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.

schváleno: r. 2001, zpracovatel: Atelier DoS Dokoupil a společník, architektonická projekční kancelář, v.o.s.

Úplné znění k 30. 11. 2021 (záznam o zpracování Úplného znění).


S regulačním plánem se můžete seznámit níže

DOKUMENTACE


Doplňující informace

Úpravy směrné části

SRP 9/19, SRP 10/19, SRP 13/21

Změny RP

RP8/12 ( zpracovatel K4 a.s.) Opatření obecné povahy č. 12/2020

Základní informace

Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.

schváleno: r. 2000, zpracovatel: URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN, spol. s r. o.

Úplné znění k datu 9. 5. 2001.


S regulačním plánem se můžete seznámit níže

DOKUMENTACE


Zrušené regulační plány

Územní plán zóny Kamenný vrch II – Nový Lískovec (účinnost od 28. 1. 2021) byl zrušen rozhodnutím zastupitelstva města Brna, které schválilo vydání Opatření obecné povahy č. 16/2020.


Všechny platné RP, včetně všech jejich vydaných změn a dokladů o jejich pořizování, jsou v souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), uloženy a do dokumentací je možné v úředních hodinách nahlížet na Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno.