Co je to upravený NÁVRH?

Jde  o výsledné řešení koncepce rozvoje města. Oproti předchozímu upravenému návrhu z léta 2021 v něm došlo k tzv. podstatným úpravám. Ty vznikly na základě uplatněných stanovisek, připomínek a námitek. Zahrnuje úpravy vycházející zejména z požadavků městských částí, veřejnosti a dotčených orgánů. Právě na tyto úpravy se zaměří druhé opakované veřejné projednání.

ZPRACOVATEL

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

S poslední verzí Návrhu připravovaného územního plánu města Brna se můžete seznámit níže

Veřejná vyhláška

Záznam veřejného projednání
VÝROK
ODŮVODNĚNÍ

Vyhodnocení vlivů ÚPmB na udržitelný rozvoj území

Postupem podle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona nebylo vyžadováno, tj. ani doplněno, posouzení vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení tedy zůstává shodné s předešlým projednáním, které je pro úplnost uvedeno níže.


Kompletní dokumentace ke stažení (.zip soubor)