Co je to upravený NÁVRH?

Jde  o výsledné řešení koncepce rozvoje města. Oproti předchozímu upravenému návrhu z léta 2021 v něm došlo k tzv. podstatným úpravám. Ty vznikly na základě uplatněných stanovisek, připomínek a námitek. Zahrnuje úpravy vycházející zejména z požadavků městských částí, veřejnosti a dotčených orgánů. Právě na tyto úpravy se zaměří druhé opakované veřejné projednání.

Záznam veřejného projednání

VÝROK
Textová část
Grafická část

ODŮVODNĚNÍ
Textová část
Grafická část

Vyhodnocení vlivů ÚPmB na udržitelný rozvoj území

Postupem podle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona nebylo vyžadováno, tj. ani doplněno, posouzení vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení tedy zůstává shodné s předešlým projednáním, které je pro úplnost uvedeno níže.


Kompletní dokumentace ke stažení (.zip soubor)