Proč Brno potřebuje nový územní plán?

Náš současný územní plán vznikl v roce 1994. Původně se počítalo s tím, že bude platit pouze do roku 2010. Absence nového plánu je brzdou pro rozvoj města i vznik nové bytové zástavby či infrastruktury. Současný územní plán totiž nereflektuje aktuální situaci a vychází z předpokladů, které už dávno neplatí. I proto potřebuje Brno plán nový.

Co přinese nový územní plán?

Nový územní plán odráží současný rozvoj města a reaguje na dlouhodobé výzvy, které Brno musí řešit. Jeho hlavním cílem je trvale udržitelný rozvoj a prosperita města Brna. Konkrétně jde například o nastartování výstavby v širším centru města, revitalizaci zanedbaných území nebo posílení veřejné infrastruktury a dopravního napojení jednotlivých čtvrtí i Brna jako celku.