Pořizují se nyní aktivně změny platného územního plánu?

Dosud nebylo rozhodnuto o dalším přístupu k pořizování změn platného územního plánu v návaznosti na skutečnost, že Zastupitelstvo města Brna dne 21. června 2022, v souladu s ust. § 54 odst. 3 stavebního zákona, nesouhlasilo s předloženým návrhem nového územního plánu nebo s výsledky jeho projednání, a proto vrátilo předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání.

Mám právo si požádat o změnu územního plánu?

Ano, máte právo podat Návrh na zahájení změny územního plánu.

Pro usnadnění postupu podání Návrhu jsme pro vás připravili v této sekci základní informace a formuláře.