V této sekci se můžete seznámit s jednotlivými změnami platného územního plánu.

Vzhledem k časové náročnosti procesu pořizování změn stávajícího ÚPmB a souběžnému pořizování nového ÚPmB bude OÚPR MMB návrhy na pořízení změn ÚPmB podané po 1. 1. 2017 předkládat Zastupitelstvu města Brna k rozhodnutí s návrhem, aby proces jejich pořizování nebyl zahájen vzhledem ke konci platnosti stávajícího ÚPmB k 31. 12. 2022.

Zohlednění aktuálních záměrů fyzických a právnických osob je možné v rámci veřejného projednávání Návrhu nového ÚPmB na základě připomínek a námitek podaných v zákonných lhůtách.

PŘEHLED STAVU POŘIZOVÁNÍ ÚPD a ÚPP