Pořizují se nyní aktivně změny platného územního plánu?

Ano, zastupitelstvo města Brna na svém jednání konaném dne 13. 12. 2022 rozhodlo o zahájení pořizování změn platného ÚPmB.

Se všemi nyní pořizovanými změnami ÚPmB se můžete seznámit na podstránce: Pořizované změny ÚPmB.

Aktuální přehled postupu pořizování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů města Brna je ke stažení níže.

Mám právo si požádat o změnu územního plánu?

Ano, máte právo podat Návrh na zahájení změny územního plánu.

Pro usnadnění postupu podání Návrhu jsme pro vás připravili základní informace a formuláře na podstránce: Návrh na změnu ÚPmB.