Co jsou pokyny k úpravě Návrhu územního plánu?

Pokyny jsou instrukce, podle kterých je Návrh územního plánu upraven a opětovně projednán.

Zastupitelstvo města Brna dne 21. června 2022, v souladu s ust. § 54 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění tehdy účinném, tj. do 23. 1. 2023, nesouhlasilo s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky jeho projednání, a proto vrátilo předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání.

Ovlivnilo toto rozhodnutí stávající územní plán?

Ne, stávající územní plán z roku 1994 je stále platný.