Co jsou pokyny k úpravě Návrhu územního plánu?

Pokyny jsou instrukce, podle kterých bude Návrh územního plánu upraven a opětovně projednán.

Zastupitelstvo města Brna dne 21. června 2022, v souladu s ust. § 54 odst. 3 stavebního zákona, nesouhlasilo s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky jeho projednání, a proto vrátilo předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání.

Co bude následovat?

Odbor územního plánování a rozvoje MMB, jako pořizovatel, zajistí u Kanceláře architekta města Brna, jako zpracovatele, vyhotovení upravené verze Návrhu připravovaného ÚPmB.

III. Upravený Návrh bude po dokončení a převzetí projednán jako Návrhy mezi lety 2020 a 2021; konání nového projednání bude předem oznámeno.

Ovlivnilo toto rozhodnutí stávající územní plán?

Ne, stávající územní plán z roku 1994 je stále platný.