Územní plán je klíčový dokument pro rozvoj města a jeho tvorba je několikaletý proces, na kterém se podílejí architekti, urbanisté, ale i ekonomové, sociální geografové, právníci nebo inženýři.

První krok však musí udělat zastupitelstvo města. V případě Brna bylo hlavní motivací to, že současný územní plán byl schválen v roce 1994 a měl platit pouze do roku 2010. Proto bylo nutné zahájit přípravy plánu nového, což se stalo z rozhodnutí Zastupitelstva města Brna v červnu 2002.