Co je NÁVRH?

Návrh územního plánu je výsledným řešením rozvoje města.

Návrh je zpracováván na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018.

ZPRACOVATEL

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

PRO VEŘEJNOST

Kontakty:

(slouží pouze pro zodpovězení otázek; připomínky/námitky je nutno doručit standardním způsobem)

 • e-mail pripravovanyUPmB@brno.cz 
 • bezplatná telefonní linka 800 411 400.
Informace ke vstupu na terasu budovy Kounicova 67

Bezbariérový přístup na terasu budovy MMB, Kounicova 67, je zajištěn zadním vchodem (skrz budovu výtahem) z ulice Sevřené, viz mapa.

Interaktivní prohlížení
Upozornění: aplikace pro interaktivní prohlížení slouží pouze jako pomocný nástroj pro snadnější orientaci ve výkresové části. Platné znění NÁVRHU  připravovaného ÚPmB je ke stažení níže.

Připomínkování ÚP (tzv. „PUPík“)
Upozornění:
 Aplikace slouží pro vytvoření formuláře pro podání připomínky/námitky dle správního řádu, a dále ke sjednocení podoby uplatněných připomínek/námitek.
Aplikace neslouží pro odeslání podání. Vygenerované podání je nutné následně podepsat a doručit pořizovateli (datovou schránkou, poštou, osobně na podatelnu apod.).

DOKUMENTACE

*Odbor územního plánování a rozvoje MMB ubezpečuje občany města Brna, že bude sledovat situaci ohledně vyhlášených bezpečnostních a preventivních opatřeních zavedených v ČR a o všech případných změnách informovat v souladu s příslušnými zákony.

Veřejná vyhláška, č.j. MMB/0137162/2020
VÝROK
ODŮVODNĚNÍ

Vyhodnocení vlivů změny ÚPmB na udržitelný rozvoj území


Kompletní dokumentace ke stažení (.zip soubor)

POKYNY pro zpracování NÁVRHU připravovaného ÚPmB

 • PŘÍLOHA A – Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem krajského úřadu
 • PŘÍLOHA B – Vyhodnocení jak byly zohledněny námitky a připomínky orgánů a organizací chránících veřejné zájmy
 • PŘÍLOHA C – Vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky (občanů, zástupců veřejnosti, občanských sdružení a ostatních) a připomínky (okolních obcí, městských částí, občanů, zástupců veřejnosti, občanských sdružení a ostatních) 
  • svazek č. 1  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-Bohunice, Brno-Bosonohy, Brno-Bystrc, Brno-Černovice, Brno-Chrlice, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice)
  • svazek č. 2  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-jih, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, Brno-Komín)
  • svazek č. 3  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-Královo Pole, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice a Obřany, Brno-Medlánky)
  • svazek č. 4  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-Nový Lískovec, Brno-Ořešín, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-sever, Brno-Slatina, Brno-Starý Lískovec, Brno-střed)
  • svazek č. 5  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-Tuřany, Brno-Útěchov, Brno-Vinohrady, Brno-Žabovřesky, Brno-Žebětín, Brno-Židenice)
  • svazek č. 6  Vyhodnocení námitek zástupců veřejnosti, občanských sdružení a ostatních
  • svazek č. 7  Vyhodnocení připomínek občanů (Brno-Bohunice, Brno-Bosonohy, Brno-Bystrc,
                       Brno-Černovice, Brno-Chrlice (žádné připomínky), Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice (žádné připomínky), Brno-jih, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice a Obřany, Brno-Medlánky, Brno-Nový Lískovec, Brno-Ořešín, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-sever, Brno-Slatina, Brno-Starý Lískovec (žádné připomínky), Brno-střed, Brno-Tuřany, Brno-Útěchov (žádné připomínky), Brno-Vinohrady (žádné připomínky), Brno-Žabovřesky, Brno-Žebětín, Brno-Židenice
  • svazek č. 8  Vyhodnocení připomínek okolních obcí, městských částí, zástupců veřejnosti (žádné připomínky), občanských sdružení a ostatních