Co je NÁVRH?

Návrh územního plánu je výsledným řešením rozvoje města.

Návrh je zpracováván na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018.

ZPRACOVATEL

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Průvodce Brňana novým územním plánem (publikace ke stažení).

PRO VEŘEJNOST
Videoklipy (seznam)
 1. ÚVODNÍ SLOVO radního Filipa Chvátala a vedoucí odboru Pavly Pannové
 2. PŘEDSTAVENÍ územního plánu ředitelem KAM Michalem Sedláčkem
 3. Jak číst územní plán?
 4. DOPRAVA v BRNĚ prezentovaná projektantem KAM Martinem Všetečkou
 5. Záznam online přenosu Plán vysíláme k vám

Kontakty:

 • e-mail pripravovanyUPmB@brno.cz (slouží zejména pro zodpovězení otázek)
 • bezplatná telefonní linka 800 411 400.
 • e-mail oupr@brno.cz
 • ID datové schránky: a7kbrrn

* Pořizovatel zaručuje, vzhledem k aktuální pandemické situaci a jako vstřícné gesto pro veřejnost, že pokud občan pošle scan s rukou podepsaným podáním mailem, tak nebude pořizovatel trvat na formálním detailu zaručeného elektronického podpisu a podání jako řádně a včas uplatněné zaeviduje.

Pokud občan pošle mailem pouze text, tak jej, mimořádně, bude pořizovatel akceptovat jako podání uplatněné včas s tím, že bude občan požádán, aby podání následně dopodepsal, až bude stav v ČR a situace konkrétního občana dovolovat, aby bylo uplatněné i řádně.


Informace ke vstupu na terasu budovy Kounicova 67

Bezbariérový přístup na terasu budovy MMB, Kounicova 67, je zajištěn zadním vchodem (skrz budovu výtahem) z ulice Sevřené, viz mapa.

Interaktivní prohlížení
Upozornění: aplikace pro interaktivní prohlížení slouží pouze jako pomocný nástroj pro snadnější orientaci ve výkresové části. Platné znění NÁVRHU  připravovaného ÚPmB je ke stažení níže.

Připomínkování ÚP (tzv. „PUPík“)
Upozornění:
 Aplikace slouží pro vytvoření formuláře pro podání připomínky/námitky dle správního řádu, a dále ke sjednocení podoby uplatněných připomínek/námitek.
Aplikace neslouží pro odeslání podání. Vygenerované podání je nutné následně doručit pořizovateli (datovou schránkou, poštou, osobně na podatelnu apod.).

DOKUMENTACE

**bližší informace ve veřejné vyhlášce viz níže

Veřejná vyhláška, č.j. MMB/0202272/2020
VÝROK
ODŮVODNĚNÍ

Vyhodnocení vlivů změny ÚPmB na udržitelný rozvoj území


Kompletní dokumentace ke stažení (.zip soubor)

POKYNY pro zpracování NÁVRHU připravovaného ÚPmB

 • PŘÍLOHA A – Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem krajského úřadu
 • PŘÍLOHA B – Vyhodnocení jak byly zohledněny námitky a připomínky orgánů a organizací chránících veřejné zájmy
 • PŘÍLOHA C – Vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky (občanů, zástupců veřejnosti, občanských sdružení a ostatních) a připomínky (okolních obcí, městských částí, občanů, zástupců veřejnosti, občanských sdružení a ostatních) 
  • svazek č. 1  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-Bohunice, Brno-Bosonohy, Brno-Bystrc, Brno-Černovice, Brno-Chrlice, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice)
  • svazek č. 2  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-jih, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, Brno-Komín)
  • svazek č. 3  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-Královo Pole, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice a Obřany, Brno-Medlánky)
  • svazek č. 4  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-Nový Lískovec, Brno-Ořešín, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-sever, Brno-Slatina, Brno-Starý Lískovec, Brno-střed)
  • svazek č. 5  Vyhodnocení námitek občanů (Brno-Tuřany, Brno-Útěchov, Brno-Vinohrady, Brno-Žabovřesky, Brno-Žebětín, Brno-Židenice)
  • svazek č. 6  Vyhodnocení námitek zástupců veřejnosti, občanských sdružení a ostatních
  • svazek č. 7  Vyhodnocení připomínek občanů (Brno-Bohunice, Brno-Bosonohy, Brno-Bystrc,
                       Brno-Černovice, Brno-Chrlice (žádné připomínky), Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice (žádné připomínky), Brno-jih, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice a Obřany, Brno-Medlánky, Brno-Nový Lískovec, Brno-Ořešín, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-sever, Brno-Slatina, Brno-Starý Lískovec (žádné připomínky), Brno-střed, Brno-Tuřany, Brno-Útěchov (žádné připomínky), Brno-Vinohrady (žádné připomínky), Brno-Žabovřesky, Brno-Žebětín, Brno-Židenice
  • svazek č. 8  Vyhodnocení připomínek okolních obcí, městských částí, zástupců veřejnosti (žádné připomínky), občanských sdružení a ostatních