CÍL ZMĚN

Jednotlivé cíle změn jsou uvedeny v rámci jejich OBSAHU

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/06 zasedání konaném dne 14. 5. 2019 schválilo svým usnesením č. ZM8/0545  vyčlenění a ukončení procesu pořizování vybraných změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016 a vybraných změn Územního plánu města Brna vyplývajících z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016, a dále schválilo svým usnesením č. ZM8/0546  zahájení procesu pořízení vybraných Změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno a Změn Územního plánu města Brna souvisejících s řešením změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno zkráceným postupem pořízení.

Souběžně pořizované změny ÚPmB

DOKUMENTACE

Veřejná vyhláška, č.j. MMB/0501091/2021  

VÝROK
ODŮVODNĚNÍ