CÍL ZMĚNY

Pořídit Změny ÚPmB související s řešením změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno, které představují konkrétní připravené záměry a které nejsou závislé na koncepčním řešení celoměstských systémů (např. dopravní infrastruktury) zkráceným postupem pořízení.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/06 zasedání konaném dne 14. 5. 2019 schválilo svým usnesením ZM8/0546  zahájení procesu pořízení vybraných Změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno a Změn Územního plánu města Brna souvisejících s řešením změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno zkráceným postupem pořízení.

Souběžně pořizované změny RP

DOKUMENTACE


Veřejná vyhláška, č.j. MMB/0501091/2021

VÝROK

 
ODŮVODNĚNÍ

Vyhodnocení vlivů změn ÚPmB na udržitelný rozvoj území