Soběšice jsou samostatně se utvářející sídelní útvar v krajině s uzavřenou uliční strukturou, která nepředpokládá zastavění ploch směrem k Lesné. Tím zabraňuje kontinuálnímu propojení Soběšic s městskou strukturou. Lze tak uchovat identitu místa a charakter prostředí sídla citlivě vrostlého do krajiny. Územní plán zóny Soběšice byl pořízen pro stanovení mezí plošného rozvoje území a další regulaci území.

schváleno: r. 1997, zpracovatel: URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN, spol. s r. o.

Úplné znění k datu 11. 11. 2010.


Textová část
Grafická část