Základní informace

Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.

schváleno: r. 1997, zpracovatel: URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN, spol. s r. o.

Úplné znění k datu 11. 11. 2010.


S regulačním plánem se můžete seznámit níže

DOKUMENTACE


Doplňující informace