Plocha regulačního plánu se nachází v zastavěné části Holásek a má z hlediska urbanistické struktury hodnotu založené ulicové zástavby. Regulační plán byl pořízen pro stanovení podmínek umístění a prostorového řešení tak, aby zástavba v dané ploše navazovala na stávající zástavbu v Holáskách. Navržená forma  zástavby vytváří prostorový přechod do přírodního prostředí Holáseckých jezer.