Řešená plocha se nachází na území městské části Brno-Líšeň, v její původní části – staré Líšni. Založená ulicová zástavba Líšně kolem ulice Šimáčkova byla postupně rozšiřována vstupem do přilehlého území. Regulační plán, který byl pořízen pro podrobnější regulaci v území, vychází z platného územního plánu, který navrhl v řešené ploše funkci bydlení.