Blok Příkop – Bratislavská – Koliště – Milady Horákové je součástí území, kam je směřován rozvoj centra. Nachází se ve vnějším prstenci zástavby kolem historického centra, na exponovaném místě se všemi předpoklady rozvoje. Území je důležitým přechodovým článkem do území kolem ulice Bratislavské a nástupním prostorem do třídy kpt. Jaroše s pěší vazbou na městský park Lužánky. Využití řešeného území bylo různorodé, rozlehlý vnitroblok a plochy proluk byly využívány často provizorně, regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.