Základní informace

Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.

schváleno: r. 2001, zpracovatel: Atelier DoS Dokoupil a společník, architektonická projekční kancelář, v.o.s.

Úplné znění k 30. 11. 2021 (záznam o zpracování Úplného znění).


S regulačním plánem se můžete seznámit níže

DOKUMENTACE


Doplňující informace

Úpravy směrné části

SRP 9/19, SRP 10/19, SRP 13/21

Změny RP

RP8/12 ( zpracovatel K4 a.s.) Opatření obecné povahy č. 12/2020