Základní informace

Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.

schváleno: r. 1999, zpracovatel: IN AD, spol. s r. o.

Úplné znění k 4. 5. 2022 (záznam o zpracování Úplného znění ).


S regulačním plánem se můžete seznámit níže

DOKUMENTACE


Doplňující informace

Úpravy směrné části

SRP 5/08, SRP 6/08, SRP 5/10, SRP 3/11, SRP 4/11, SRP 5/11, SRP 6/11, SRP 7/11, SRP 1/12, SRP 2/12, SRP 4/12, SRP 1/13, SRP 1/14, SRP 2/14, SRP 4/14, SRP 5/14, SRP 6/14, SRP 1/15, SRP 1/17, SRP 2/18, SRP 1/19, SRP 2/19, SRP 5/19, SRP 2/20, SRP 3/20, SRP 4/20 , SRP 5/20 , SRP 6/20 , SRP 2/21 , SRP 3/21 , SRP 4/21, SRP 8/21, SRP 12/21, SRP 3/22

Změny RP

RP MPR 1/18 (zpracovatel romangale s.r.o.) – Opatření obecné povahy č. 9/2020

RP2/16/Z, RP3/16/Z, RP8/16/Z, RP9/16/Z, RP19/16/Z, RP27/16/Lok15/Z, RP34/16/Z ( zpracovatel romangale s.r.o.) – Opatření obecné povahy č. 15/2020