Městská památková rezervace Brno ve svém souhrnu představuje nejsložitější a nejvýznamnější urbanistický celek v organismu města. Je těžištěm aktivit celoměstského i nadměstského významu a současně nositelem historické identity města.

Pro lidské vnímání zůstává toto historické území hlavní společenskou vizitkou města a jeho image. Stává se faktorem, který napomáhá ztotožnění obyvatel Brna s obrazem svého domova. Historickým vývojem byly nashromážděny na území MPR mimořádné hodnoty materiální i kulturní, ale současně i ekvivalentně rozsáhlé problémy charakteru územně – plánovacího. V návaznosti na Územní plán města Brna (1994) bylo proto nezbytné pořídit regulační plán Městské památkové rezervace s cílem podrobnější regulace daného území.

schváleno: r. 1999, zpracovatel: IN AD, spol. s r. o.

Textová část
Grafická část