Městská část Medlánky byla a je úzce spojena s městem Brnem.  Územní plán města Brna předpokládá poměrně velký rozvoj MČ Medlánky. Nové rozvojové aktivity společně se stávajícími problémy se staly impulsem pro pořízení regulačního plánu. Regulační plán zpřesňuje nadřazenou dokumentaci a zároveň musí provést koordinaci projektovaných aktivit na území MČ.