JAK mohu požádat o změnu RP?

Jednoduše, stačí vyplnit níže uvedené formuláře.

Následně je písemně zašlete či osobně podejte Odboru územního plánování a rozvoje MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno nebo je elektronicky odešlete do datové schránky ID: a7kbrrn.

Formuláře:

KDE najdu bližší popis postupu uplatnění Návrhu a navazujících kroků?

Situace je obdobná jako s podáváním Návrhu na pořízení změny ÚPmB, přičemž u RP je situace jednodušší, protože není nutno zajišťovat stanoviska Krajského úřadu JMK.