CÍL ZMĚN

Jedná se zejména o dílčí změny podmínek využití území převážně lokálního významu s cílem zajistit předpoklady pro udržitelný rozvoj území města s ohledem na jeho aktuální vývoj.

Konkrétní cíle změn jsou uvedeny v jednotlivých Obsazích níže.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení jednotlivých změn Územního plánu města Brna zkráceným postupem, včetně jejich Obsahů.

Sada změn byla pro účely přehlednějšího projednání označena jako tzv. „Skupina B.I.“