Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna pořizuje Změny ÚPmB celoměstského významu samostatně.

Změny ÚPmB zahájené před 1. 1. 2018 jsou pořizovány standardním postupem pořízení, zatímco změny ÚPmB zahájené po 1. 1. 2018 jsou pořizovány zkráceným postupem pořízení (není nutno zpracovávat Zadání a konat společné jednání).

PŘEHLED POŘIZOVANÝCH ZMĚN ÚPmB:


Změny z nadřazené ÚPD


Standardní postup pořízení 


Zkrácený postup pořízení