Změny z nadřazené ÚPD

Standardní postup pořízení 

Zkrácený postup pořízení 


Jednotlivé změny ÚPmB (tzv. „Skupina B.I.“)
Samostatné změny ÚPmB celoměstské nebo včetně SEA (tzv. „Skupina B.II.“)
Samostatné změny ÚPmB souběžně se změnami RP (tzv. „Skupina B.III.“)