Zastupitelstvo města Brna v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává od 1. 1. 2007 změny ÚPmB formou Opatření obecné povahy.

PŘEHLED VYDANÝCH ZMĚN ÚPmB: