CÍL ZMĚNY

Prověřit možnost změny vybraných funkčních ploch za účelem využití potenciálu předmětných lokalit, jako například možnosti provedení revitalizace veřejných prostranství, uvedení vybraných lokalit do souladu se skutečným stavem území apod. Změna obsahuje dílčí změny.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE


VÝROK
Textová část
Grafická část

ODŮVODNĚNÍ
Textová část
Grafická část