CÍL ZMĚNY

Vytvořit územní podmínky pro vymezení veřejně prospěšných staveb pro záměry výstavby prodloužení nebo doplnění tras kolejové hromadné dopravy v úsecích, které jsou řešeny v rámci přípravy staveb, a které jsou již územním plánem vymezeny trasou kolejového systému MHD.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE