CÍL ZMĚNY

Vytvořit územní podmínky pro přeměnu řešeného území na lokalitu se smíšeným využitím území pro realizaci komplexní infrastruktury v oblasti vědy, výzkumu a inovací v kombinaci s bytovou výstavbou a další obslužnou smíšenou zástavbou včetně návrhu zajištění ploch veřejného prostranství.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE