CÍL ZMĚNY

Vytvořit územní podmínky pro zajištění dopravní obsluhy navazujícího území a terminálu hromadné dopravy Starý Lískovec.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE