CÍL ZMĚN

Jedná se o dílčí samostatné změny podmínek využití území převážně lokálního významu s cílem zajistit předpoklady pro udržitelný rozvoj území města s ohledem na jeho aktuální vývoj.

Konkrétní cíle změn jsou uvedeny v jednotlivých Obsazích níže.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení samostatných změn Územního plánu města Brna zkráceným postupem, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE