CÍL ZMĚN

Prověřit možnost změny platného ÚPmB v území na funkci individuální rekreace, resp. bydlení.

Konkrétní cíle změn jsou uvedeny v jednotlivých Obsazích níže.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

Souběžně pořizované změny RP

DOKUMENTACE