CÍL ZMĚNY

Prověřit změnu vymezení funkčních stavebních návrhových ploch a nestavebních návrhových ploch pro sledované využití lokality Kejbaly, možnost navýšení míry stavebního využití (index podlažních ploch), úpravu a doplnění vymezení ploch pro dopravní obsluhu lokality.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE