CÍL ZMĚNY

Upřesnit vymezení ploch pro dopravu pro komunikační propojení ulice Hostislavovy a Kohoutovické mimo centrální část MČ Brno-Žebětín v dlouhodobě sledovaném koridoru.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE