CÍL ZMĚNY

Prověřit změnu funkčního využití plochy rekreační zeleně na zvláštní plochu pro rekreaci za účelem umožnění rozšíření sportovního areálu baseballového sportovního klubu a k využití pro další sportovně rekreační aktivity v území.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE