VÝROK
Výkres   MěřítkoOznačení mapového listu
1.   Základní členění území1:10000 A (6.5 MB, Adobe Acrobat dokument) 
 B (7 MB, Adobe Acrobat dokument)
 C (3.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
 D (7.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
 Legenda (2.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.1. Hlavní výkres1:10000 A (13.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
 B (14.4 MB, Adobe Acrobat dokument) C (8.3 MB, Adobe Acrobat dokument) D (14.8 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.2. Souhrnný výkres dopravy1:10000 A (7.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
 B (10 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.8 MB, Adobe Acrobat dokument) D (35.3 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (4.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.3. Zásobování vodou1:10000 A (7.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
 B (9.1 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.7 MB, Adobe Acrobat dokument) D (8.4 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.4. Odkanalizování 1:10000 A (7.5 MB, Adobe Acrobat dokument) B (8.8 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
 D (8.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
 Legenda (3.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.5. Zásobování plynem1:10000 A (8.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
 B (9.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
 C (4.5 MB, Adobe Acrobat dokument) D (8.2 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.6. Zásobování teplem1:10000 A (7.4 MB, Adobe Acrobat dokument) B (8.4 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.2 MB, Adobe Acrobat dokument) D (7.8 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.7. Zásobování elektrickou energií1:10000 A (7.5 MB, Adobe Acrobat dokument) B (8.7 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.3 MB, Adobe Acrobat dokument) D (8 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.8. Sítě elektronických komunikací1:10000 A (7.4 MB, Adobe Acrobat dokument) B (8.5 MB, Adobe Acrobat dokument) C (4.2 MB, Adobe Acrobat dokument) D (7.8 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3 MB, Adobe Acrobat dokument)
2.9. Kolektory 1:10000 Jeden mapový list (11.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
3.    Veřejně prospěšné stavby,opatření a asanace1:5000 A (270.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
 B (913.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
 C (1 MB, Adobe Acrobat dokument)
 D (844.3 kB, Adobe Acrobat dokument)
 E (4 MB, Adobe Acrobat dokument)
 F (4.1 MB, Adobe Acrobat dokument) G (948.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
 H (2.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
 J (5.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
 K (2.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
 (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
 M (2.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
 Legenda (3.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.1.     Krajinná a urbánní osnova – schéma1:25000 Jeden mapový list (12.1 MB, Adobe Acrobat dokument)                  
S.2.1a. ÚSES – schéma1:25000 Jeden mapový list (12.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.1b. Koncepce protipovodňové ochrany – schéma1:25000 Jeden mapový list (11 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.2a. Automobilová doprava – schéma1:25000 Jeden mapový list (12.6 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.2b. Veřejná hromadná doprava – schéma1:25000 Jeden mapový list (12.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.2c. Cyklistická doprava – schéma1:25000 Jeden mapový list (35.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.2d. Pěší doprava – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.3.   Zásobování vodou – schéma1:25000 Jeden mapový list (12.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.4.   Odkanalizování – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.6 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.5.   Zásobování plynem – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.6.   Zásobování teplem – schéma 1:25000 Jeden mapový list (11 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.7.   Zásobování elektrickou energií – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.8.   Sítě elektronických komunikací – schéma1:25000 Jeden mapový list (11.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
S.2.9.   Kolektory – schéma            1:25000     Jeden mapový list (10.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
ODŮVODNĚNÍ
Výkres                                     MěřítkoOznačení mapového listu
O.1.     Koordinační výkres1:10000 A (14.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
 B (14.9 MB, Adobe Acrobat dokument) C (8.7 MB, Adobe Acrobat dokument) D (15.6 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (4.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.2.     Zábor zemědělského půdního fondu1:10000 A (7.9 MB, Adobe Acrobat dokument) B (9.5 MB, Adobe Acrobat dokument) C (5.1 MB, Adobe Acrobat dokument) D (11.6 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.3.     Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa1:10000 A (4 MB, Adobe Acrobat dokument) B (5.4 MB, Adobe Acrobat dokument) C (3 MB, Adobe Acrobat dokument) D (6.3 MB, Adobe Acrobat dokument) Legenda (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.4.     Širší vztahy1:100000 Jeden mapový list (7.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.5.     Širší vztahy – vazby na okolní obce1:35000 Jeden mapový list (14.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.6.     Funkční využití území 1:25000 Jeden mapový list (9.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.7.     Prostorové uspořádání území1:25000 Jeden mapový list (10.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.8.     Veřejná prostranství1:25000 Jeden mapový list (9.6 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.9.     Kategorizace silnic1:25000 Jeden mapový list (11.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.10.   Ochrana přírody, ÚSES1:25000 Jeden mapový list (12.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.11.   Protipovodňová ochrana 1:25000 Jeden mapový list (11.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.12.   Ochrana obyvatelstva1:25000 Jeden mapový list (11.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
O.13.   Ekonomicky hodnocené lokality1:25000 Jeden mapový list (11.2 MB, Adobe Acrobat dokument)