Základní informace

Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.

schváleno: r. 2000, zpracovatel: Kovoprojekta Brno a.s.

Úplné znění k datu 22. 12. 2006.


S regulačním plánem se můžete seznámit níže