Smíšená struktura území vznikla historickým vývojem neřízeného prorůstání navzájem neslučitelných funkcí, zejména výrobní a obytné. Současný stav vykazuje řadu závažných závad v dopravě, kvalitě prostředí a celkové úrovni využití cenného území v atraktivní a exponované centrální části města, v blízkosti jeho historického jádra. Důvodem pořízení regulačního plánu předmětné zóny byla potřeba ověření a zpřesnění zásad organizace a koordinace funkcí, stanovených v předmětném území Územním plánem města Brna.

schváleno: r. 2000, zpracovatel: Kovoprojekta Brno a.s.


Textová část
Grafická část