DŮVODY PRO ZRUŠENÍ

Regulační plán Cejl – Křenová je  již neaktuální, neodpovídá současným požadavkům pro moderní rozvoj a nabízený potenciál lokality. Rovněž není v souladu se záměry města a soukromých investorů na využití předmětného území. Nynější požadavky na rozvoj řešené lokality vyplývají z nově pořízené Územní studie Přestavbová zóna Špitálka a okolí.

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ

Zahájení procesu zrušení Regulačního plánu Cejl – Křenová bylo schváleno na Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 13. 12. 2022.


DOKUMENTACE

V případě potřeby se můžete seznámit s platným Regulačním plánem Cejl – Křenová zde .