CÍL ZMĚNY

Prověřit možnost úpravy polohy části trasy Brněnské třídy a s tím související úpravy navazujících funkčních ploch za účelem vytvořit územní podmínky pro plánované záměry přestaveb v daném území.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/18 zasedání konaném dne 16. 6. 2020 schválilo zahájení procesu pořízení změny ÚPmB B1/2020-CM MČ BRNO-STŘED, k.ú. Trnitá, Brněnská třída v úseku mezi ul. Mlýnská a Cejl, zkráceným postupem včetně Obsahu předmětné změny ÚPmB.

DOKUMENTACE