CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Uplatnit „ závěry pro zadání změny ÚPmB “ vyplývající z oponentního posudku Územní studie Rozvojové území Brno-jih.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část

Územní studie Rozvojové území Brno-jih – 2009


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE