Odbor územního plánování a rozvoje MMB pořizuje územní studie dle § 30 odst. 2 stavebního zákona.

Územní studie není ze zákona povinně projednávána, ale přesto jsou některé nad rámec zákonné povinnosti zveřejněny k uplatnění podnětů ze strany dotčených subjektů v území.

Přehled pořizovaných studií:
Název ÚSZpracovatelZahájení
prací
Odevzdání *Zahájení
projednávání
Lhůta pro
podání
podnětů
ÚS ŠpitálkaIng. arch. Zbyněk Pech 24.9.2019 24.3.2020
ÚS lokalita Sadová MOBA studio, s.r.o. 8.6.2020 4.11.2020
ÚS lokalita Bosonohy Kancelář architekta města Brna 24.9.2020
ÚS Západní brána Kancelář architekta města Brna 3.11.2020

Územní studie pořizované dle § 30 odst. 2 a 4 stavebního zákona (zpracování studie zajišťuje žadatel o změnu v území)
Název ÚS Zpracovatel Zahájení
prací
Zahájení
projednávání
Lhůta pro podání podnětů
ÚS Žlutý kopec EA architekti, s.r.o. 3.8.2020

*) Termín řádného odevzdání se řídí smluvním ujednáním mezi objednatelem a zhotovitelem. Dílo je však považováno za hotové až převzetím a následným konečným odsouhlasením pořizovatelem. Využití územní studie pro potřeby územně plánovací činnosti (jako podkladu pro změny ÚPD nebo pro rozhodování v území) je možné až po schválení využití pořizovatelem a vložení do evidence územně plánovací činnosti (http://www.uur.cz/iLAS ).