Pořizují se nyní aktivně nové územní studie?

Ano, územní studie kontinuálně pořizujeme podle § 30 odst. 2 stavebního zákona.

Aktuální přehled postupu pořizování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů města Brna je ke stažení níže.