Odbor územního plánování a rozvoje MMB pořizuje územní studie dle § 30 odst. 2 stavebního zákona.

Územní studie není ze zákona povinně projednávána, ale přesto jsou některé nad rámec zákonné povinnosti zveřejněny k uplatnění podnětů ze strany dotčených subjektů v území.

Přehled pořizovaných studií:
Název ÚSZpracovatelZahájení
prací
Odevzdání *Zahájení
projednávání
Lhůta pro
podání
podnětů
ÚS Komín, Palcary – jih Ing. arch. Barbora Jenčková24. 2. 2022
ÚS Holzova,
Brno-Líšeň
Ing. arch. Petr Brožek21. 2. 2022
ÚS Kohoutovice, Žebětínská – Bašného probíhá výběr zpracovatele
ÚS Technologický parkprobíhá výběr zpracovatele

Územní studie pořizované dle § 30 odst. 2 a 4 stavebního zákona (zpracování studie zajišťuje žadatel o změnu v území)
Název ÚSZpracovatelZahájení
prací
Zahájení
projednávání
Lhůta pro podání podnětů
ÚS Nám. Karla IV.,
Brno-Líšeň
P. P. Architects s.r.o. 16. 6. 2022  


*) Termín řádného odevzdání se řídí smluvním ujednáním mezi objednatelem a zhotovitelem. Dílo je však považováno za hotové až převzetím a následným konečným odsouhlasením pořizovatelem. Využití územní studie pro potřeby územně plánovací činnosti (jako podkladu pro změny ÚPD nebo pro rozhodování v území) je možné až po schválení využití pořizovatelem a vložení do evidence územně plánovací činnosti (http://www.uur.cz/iLAS ).