CÍL ZMĚN

Koordinovat změny na funkci individuální rekreace, resp. bydlení a stanovit podrobnější podmínky pro umisťování a prostorové uspořádání staveb v rámci provedených změn.

Konkrétní cíle změn jsou uvedeny v jednotlivých Obsazích níže.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu zóny Soběšice, včetně jejich Obsahů.

Souběžně pořizované změny ÚPmB

DOKUMENTACE