CÍL ZMĚNY

Prověřit možnosti úpravy funkčního využití za účelem podpořit vyšší podíl funkce bydlení, úpravy regulativů prostorového uspořádání území a hranic vzájemných ploch v území bývalé řečkovické cihelny.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem změny Regulačního plánu MČ Medlánky, včetně jejího Obsahu.

Souběžně pořizovaná změna ÚPmB

DOKUMENTACE