CÍL ZMĚN

Jedná se zejména o dílčí změny podmínek využití území převážně lokálního významu s cílem zajistit předpoklady pro udržitelný rozvoj území města s ohledem na jeho aktuální vývoj.

Konkrétní cíle změn jsou uvedeny v jednotlivých Obsazích níže.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno, včetně jejich Obsahů.

Souběžně pořizované změny ÚPmB

DOKUMENTACE