CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit a navrhnout optimální funkční a prostorové uspořádání území zastaralého areálu se zohledněním vlastnických vztahů.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část