CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Definovat podmínky a možnosti využití území Juranky.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část