CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit požadavek na změnu Územního plánu města Brna a prověřit možnost úprav veřejného prostranství a dalších záměrů dle požadavků MČ Brno-Královo Pole.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území v celém rozsahu mimo částí vyznačených na změnu ÚPmB a pro nový ÚPmB.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část