CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Prověřit umístění připravovaných záměrů v areálu, zkoordinovat potřeby dopravní a technické infrastruktury v širších souvislostech a dát území perspektivu rozvoje.

SCHVÁLENÉ VYUŽITÍ

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území mimo části území, která je vymezena ke změně Územního plánu města Brna, pro změnu Územního plánu města Brna a pro pořizovaný nový Územní plán města Brna.


DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
Textová část
Grafická část
Analýza stávajícího stavu:
Návrh: