CÍL ZMĚNY

Prověřit možnost změny platného ÚPZ Soběšice a případně stanovit podrobnější podmínky pro využití jednotlivých pozemků a pro umístění a prostorové uspořádání drobných staveb na nich tak, aby uvnitř stávající blokové zástavby byla zachována klidová funkce zahrad a byla omezena možnost rozšíření zástavby dovnitř stavebně založeného území.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu zóny Soběšice, včetně jejího Obsahu.

DOKUMENTACE