CÍL ZMĚNY

Prověřit v bloku 51 v rámci RP MPR Brno možnost rozšíření podzemních garáží a vypuštění navrženého veřejného WC.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE